FANDOM


Y

det første eksemplaret av den Langbeinske Bibel, håndskrevet av Langbeinius ponghårius. kan bli funnet på langbeinmuseet i disneyworld.

Den Langbeinske Bibel, ofte forkortet (DLB) er selve grunnlaget for Langbeinernes livsstil. boka inneholder 47 kapittler, hvert kapittel er delt opp i paragrafer og vers. boka inneholder alt fra religiøs forkynning, verdens oppstandelse og om viktige hendelser.

boka ble skrevet av Langbeinius Ponghårius , etter at han fikk et syn fra Stankelbein , som hadde valgt ut ham, for å spre Det skitne budskapet .

i boka finner an det eneste bilde av Guden Stankelbein , som er svært hellig.